Informatie uit het college

Informatie uit het college

Overzicht informatie uit het college

ga direct naar de resultaten
Zoeken naar informatie uit het college

of

Print deze lijst met documenten

Overzicht informatie uit het college
Volgnr. Omschrijving Extra
171013/15 2019-16 A.10a B&W-voorstel versterking regionale samenwerking.pdf
2019-16 A.10a B&W-voorstel versterking regionale samenwerking
Bijlage:
Actie:
Grootte: 99.86 kb.
Datum: 19-04-2019
171013/15 2019-16 A.10b brief college over versterking regionale samenwerking.pdf
2019-16 A.10b brief college over versterking regionale samenwerking
Bijlage:
Actie:
Grootte: 84.61 kb.
Datum: 19-04-2019
171013/15 2019-16 A.10c Discussienotitie versterking regionale samenwerking.pdf
2019-16 A.10c Discussienotitie versterking regionale samenwerking
Bijlage:
Actie:
Grootte: 963.75 kb.
Datum: 19-04-2019
171013/15 2019-16 A.1a B&W-voorstel Jaarverslag leerplicht 2017-2018.pdf
2019-16 A.1a B&W-voorstel Jaarverslag leerplicht 2017-2018
Bijlage:
Actie:
Grootte: 67.73 kb.
Datum: 19-04-2019
171013/15 2019-16 A.1b Jaarverslag leerplicht 2017-2018.pdf
2019-16 A.1b Jaarverslag leerplicht 2017-2018
Bijlage:
Actie:
Grootte: 672.59 kb.
Datum: 19-04-2019
171013/15 2019-16 A.2a B&W-voorstel Verlengen overeenkomsten hulp bij het huishouden 2020.pdf
2019-16 A.2a B&W-voorstel Verlengen overeenkomsten hulp bij het huishouden 2020
Bijlage:
Actie:
Grootte: 92.03 kb.
Datum: 19-04-2019
171013/15 2019-16 A.2b Concept-brief Verlenging overeenkomst levering hulp bij het huishouden.pdf
2019-16 A.2b Concept-brief Verlenging overeenkomst levering hulp bij het huishouden
Bijlage:
Actie:
Grootte: 76.96 kb.
Datum: 19-04-2019
171013/15 2019-16 A.3 Brief van B&W inzake Voortgangsrapportage Aanpak Huiselijk geweld en Kindermishandeling.pdf
2019-16 A.3 Brief van B&W inzake Voortgangsrapportage Aanpak Huiselijk geweld en Kindermishandeling
Bijlage:
Actie:
Grootte: 152.91 mb.
Datum: 19-04-2019
171013/15 2019-16 A.4a B&W-voorstel Toewijzen stimuleringslening VV Ewijk.pdf
2019-16 A.4a B&W-voorstel Toewijzen stimuleringslening VV Ewijk
Bijlage:
Actie:
Grootte: 93.28 kb.
Datum: 19-04-2019
171013/15 2019-16 A.4b Energiescan VV Ewijk.pdf
2019-16 A.4b Energiescan VV Ewijk
Bijlage:
Actie:
Grootte: 585.03 kb.
Datum: 19-04-2019
171013/15 2019-16 A.5a B&W-voorstel Uitvoeringsplan Linten Ewijk.pdf
2019-16 A.5a B&W-voorstel Uitvoeringsplan Linten Ewijk
Bijlage:
Actie:
Grootte: 90.89 kb.
Datum: 19-04-2019
171013/15 2019-16 A.5b toetsingskader historische Linten Ewijk.pdf
2019-16 A.5b toetsingskader historische Linten Ewijk
Bijlage:
Actie:
Grootte: 26.18 mb.
Datum: 19-04-2019
171013/15 2019-16 A.5c spelregels particuliere verzoeken Linten.pdf
2019-16 A.5c spelregels particuliere verzoeken Linten
Bijlage:
Actie:
Grootte: 72.68 kb.
Datum: 19-04-2019
171013/15 2019-16 A.6a B&W-voorstel Ontwerpbestemmingsplan Hommelstraat 2 Beuningen.pdf
2019-16 A.6a B&W-voorstel Ontwerpbestemmingsplan Hommelstraat 2 Beuningen
Bijlage:
Actie:
Grootte: 100.9 kb.
Datum: 19-04-2019
171013/15 2019-16 A.6b OBP Hommelstraat 2 Beuningen_Toelichting.pdf
2019-16 A.6b OBP Hommelstraat 2 Beuningen_Toelichting
Bijlage:
Actie:
Grootte: 1.34 mb.
Datum: 19-04-2019
171013/15 2019-16 A.6c OBP Hommelstraat 2 - bijlagen bij toelichting.pdf
2019-16 A.6c OBP Hommelstraat 2 - bijlagen bij toelichting
Bijlage:
Actie:
Grootte: 25.73 mb.
Datum: 19-04-2019
171013/15 2019-16 A.6d OBP Hommelstraat 2 Beuningen_Regels.pdf
2019-16 A.6d OBP Hommelstraat 2 Beuningen_Regels
Bijlage:
Actie:
Grootte: 1.47 mb.
Datum: 19-04-2019
171013/15 2019-16 A.6e OBP Hommelstraat 2 Beuningen_Bijlagen bij regels.pdf
2019-16 A.6e OBP Hommelstraat 2 Beuningen_Bijlagen bij regels
Bijlage:
Actie:
Grootte: 2.29 mb.
Datum: 19-04-2019
171013/15 2019-16 A.6f Hommelstraat2beu-ow01 - verbeelding.pdf
2019-16 A.6f Hommelstraat2beu-ow01 - verbeelding
Bijlage:
Actie:
Grootte: 236.28 kb.
Datum: 19-04-2019
171013/15 2019-16 A.7a B&W-voorstel Tijdelijke omgevingsvergunning In de Kas.pdf
2019-16 A.7a B&W-voorstel Tijdelijke omgevingsvergunning In de Kas
Bijlage:
Actie:
Grootte: 91.34 kb.
Datum: 19-04-2019
171013/15 2019-16 A.7b Motivatie.pdf
2019-16 A.7b Motivatie
Bijlage:
Actie:
Grootte: 314.08 kb.
Datum: 19-04-2019
171013/15 2019-16 a.7c Luchtfoto.pdf
2019-16 a.7c Luchtfoto
Bijlage:
Actie:
Grootte: 182.05 kb.
Datum: 19-04-2019
171013/15 2019-16 A.8 Beantwoording schriftelijke vraag Jeugdhonk Winssen.pdf
2019-16 A.8 Beantwoording schriftelijke vraag Jeugdhonk Winssen
Bijlage:
Actie:
Grootte: 108.53 kb.
Datum: 19-04-2019
171013/15 2019-16 A.9a B&W voorstel Jaarverslag VTH 2018, Uitvoeringsprogramma VTH 2019 en Werkplan ODRN 2019.pdf
2019-16 A.9a B&W voorstel Jaarverslag VTH 2018, Uitvoeringsprogramma VTH 2019 en Werkplan ODRN 2019
Bijlage:
Actie:
Grootte: 106.71 kb.
Datum: 19-04-2019
171013/15 2019-16 A.9b Jaarverslag VTH 2018.pdf
2019-16 A.9b Jaarverslag VTH 2018
Bijlage:
Actie:
Grootte: 186 kb.
Datum: 19-04-2019
171013/15 2019-16 A.9c Uitvoeringsprogramma VTH 2019.pdf
2019-16 A.9c Uitvoeringsprogramma VTH 2019
Bijlage:
Actie:
Grootte: 300.83 kb.
Datum: 19-04-2019
171013/15 2019-16 A.9d Werkplan ODRN 2019.pdf
2019-16 A.9d Werkplan ODRN 2019
Bijlage:
Actie:
Grootte: 324.29 kb.
Datum: 19-04-2019