Amresh Dewkalie

Amresh Dewkalie

Foto van Amresh Dewkalie

Contact informatie

Logo van Gemeenteraad
Orgaan: Gemeenteraad Periode: van: tot: Functie: griffier
Logo van Commissie Samenleving
Commissie: Commissie Samenleving Periode: van: tot: Functie: griffier
Logo van Commissie Ruimte
Commissie: Commissie Ruimte Periode: van: tot: Functie: griffier
Logo van Commissie Financiën en Algemene Zaken
Commissie: Commissie Financiën en Algemene Zaken Periode: van: tot: Functie: griffier
Logo van Auditcommissie
Commissie: Auditcommissie Periode: van: tot: Functie: griffier
Logo van Werkgeverscommisie Griffie
Commissie: Werkgeverscommisie Griffie Periode: van: tot: Functie: griffier

De griffier ondersteunt en adviseert de gemeenteraad. Tijdens de raadsvergaderingen zit hij naast de burgemeester en kan hij op verzoek informatie geven.