Auditcommissie

Auditcommissie

Logo van Auditcommissie

Contact informatie

De auditcommissie voert namens de gemeenteraad overleg met de accountant, de rekenkamer en het college. In de commissie stemmen de raad, de rekenkamer,  de accountant en het college de onderzoeken met elkaar af. De commissie adviseert de raad over de opzet en uitvoering van de accountantscontrole en geeft advies over de onderwerpen die naast de reguliere controle in het bijzonder onderzocht moeten worden. Zij toetst of de controles voldoen aan de opdracht door de raad.
De auditcommissie heeft twee leden, beiden raadslid. Anderen, zoals de wethouder Financiën, een vertegenwoordiger van de rekenkamer en de accountant, treden op als adviseur.
De auditcommissie vergadert ongeveer twee keer per jaar. De vergaderingen zijn niet openbaar.

Leden