Bert Jeurissen

Bert Jeurissen

Foto van Bert Jeurissen

Contact informatie

Logo van Gemeenteraad
Orgaan: Gemeenteraad Periode: van: 22 april 2014 tot: Functie: raadslid
Logo van Commissie Samenleving
Commissie: Commissie Samenleving Periode: van: tot: Functie: plv. voorzitter
Logo van Commissie Financiën en Algemene Zaken
Commissie: Commissie Financiën en Algemene Zaken Periode: van: 24 april 2018 tot: Functie: fin. specialist
Logo van Auditcommissie
Commissie: Auditcommissie Periode: van: 15 mei 2018 tot: Functie: commissielid
Logo van Beuningen Nu & Morgen
Fractie: Beuningen Nu & Morgen Periode: van: 29 maart 2018 tot: Website: www.beuningennuenmorgen.nl Functie: raadslid


Als geboren en getogen Ewijkenaar zet ik me in voor een gezond leef-, woon- en werkklimaat. Daarnaast vind ik het belangrijk dat de gemeentefinanciën, ook op lange termijn, in orde zijn. Buiten mijn werk als raadslid werk ik als financieel adviseur en consulent bij een Brabantse gemeente.