Carol van Eert

Carol van Eert

Foto van Carol van Eert
E-mail adres: C.v.Eert@beuningen.nl
Logo van Werkgeverscommisie Griffie
Commissie: Werkgeverscommisie Griffie Periode: van: tot: Functie: adviseur
Logo van College van B en W
Orgaan: College van B en W Periode: van: tot: Functie: burgemeester
Logo van Gemeenteraad
Orgaan: Gemeenteraad Periode: van: tot: Functie: voorzitter

Drs. C.F. van Eert
van Heemstraweg 42, 6641 AE Beuningen

Burgemeester van Eert is voorzitter van het college en de raad. Hij is benoemd door de koningin voor zes jaar. Omdat hij niet gekozen is, mag hij in de raad slechts adviseren. Wel mag hij de voorstellen die bij zijn portefeuille horen, in de raad verdedigen. In het college mag hij wél stemmen en heeft hij zelfs een doorslaggevende stem als de ‘stemmen staken’.
Burgemeester van Eert is hoofd van de brandweer en van de politie en heeft openbare orde en veiligheid in zijn portefeuille. Daarnaast moet hij erop letten dat de raad en het college geen besluiten nemen die tegen de wet ingaan. Als burgemeester is hij natuurlijk ook een belangrijk ambassadeur voor onze gemeente.

Portefeuille
Openbare orde, veiligheid en promotie
• Algemene en bestuurlijke zaken
• Openbare orde en veiligheid (inclusief grootschalige publieksevenementen)
• Dienstverlening en burgerzaken
• Juridische zaken en rechtsbescherming
• Externe betrekkingen
• Representatie en promotie Beuningen
• Communicatie
• Informatievoorziening en automatisering
• Personeel en organisatie

Laatste tweets

 • Carol van Eert tweet:

  Nu met beelden

  https://t.co/RbKZP10Jgo

  26-09-2017

 • Carol van Eert tweet:

  Theaterdirecteur Charles Droste modereert de discussie over belang cultuur in onze samenleving @StPerspectief

  26-09-2017

 • Carol van Eert tweet:

  Vanavond naar het #Molenhuis voor een avondvullend programma van @StPerspectief over #Cultuur

  26-09-2017

 • Carol van Eert tweet:

  Met mensen van @standvastwonen @StPerspectief gem_Beuningen periodiek overleg over Veiligheid en Leefbaarheid in onze gemeente #samensterk

  26-09-2017

 • Carol van Eert tweet:

  Vandaag in B&W de concept #programmabegroting2018 besproken. Eind van de week definitief gereed

  26-09-2017

Meer tweets van Carol van Eert