Commissie Financiën en Algemene Zaken

Commissie Financiën en Algemene Zaken

Logo van Commissie Financiën en Algemene Zaken
E-mailadres: griffie@beuningen.nl
Contact informatie:

griffie@beuningen.nl of telefoonnummer 14 024


De commissie Financiën en Algemene Zaken behandelt onderwerpen op het gebied van personeel en organisatie, informatisering en automatisering, grondzaken, veiligheidszaken, bestuurlijke aangelegenheden en de financiële stukken van de gemeente, zoals de begroting en de jaarrekening.
Alle fractievoorzitters zijn lid van deze commissie. Voor de behandeling van de begroting, jaarrekening en andere financiële stukken is de commissie Financiën en AZ uitgebreid met financieel specialisten. De commissie vergadert ongeveer 2 à 3 keer per jaar in deze uitgebreide samenstelling.
Agendapunten die Financiën en Algemene Zaken betreffen, bespreekt de commissie op de woensdag in de commissieweek. De vergadering begint om 19.30 uur.

U bent van harte welkom! U kunt de vergaderdata en de agenda vinden op deze website. Klik daarvoor in het linkermenu op Vergaderingen.

Leden

Foto van Dave Preijers Dave Preijers (voorzitter)
Foto van Amresh Dewkalie Amresh Dewkalie (griffier)
Foto van Pascal Cobussen Pascal Cobussen (commissielid)
Foto van Frans Houben Frans Houben (commissielid)
Foto van Roel Kuppens Roel Kuppens (commissielid)
Foto van Jos Swartjes Jos Swartjes (commissielid)
Foto van Sijmen Versluijs Sijmen Versluijs (commissielid)
Foto van Peter Ahsmann Peter Ahsmann (fin. specialist)
Foto van Jaap Bril Jaap Bril (fin. specialist)
Foto van Bert Jeurissen Bert Jeurissen (fin. specialist)
Foto van Jochen Rengers Jochen Rengers (fin. specialist)
Foto van Emine Toebes Emine Toebes (fin. specialist)