Commissie Financiën en Algemene Zaken

Commissie Financiën en Algemene Zaken

Logo van Commissie Financiën en Algemene Zaken

Contact informatie

E-mailadres:
griffie@beuningen.nl
Contact informatie:

griffie@beuningen.nl of telefoonnummer 14 024

De commissie Financiën en Algemene Zaken behandelt onderwerpen op het gebied van personeel en organisatie, informatisering en automatisering, grondzaken, veiligheidszaken, bestuurlijke aangelegenheden en de financiële stukken van de gemeente, zoals de begroting en de jaarrekening.
Alle fractievoorzitters zijn lid van deze commissie. Voor de behandeling van de begroting, jaarrekening en andere financiële stukken is de commissie Financiën en AZ uitgebreid met financieel specialisten. De commissie vergadert ongeveer 2 à 3 keer per jaar in deze uitgebreide samenstelling.
Agendapunten die Financiën en Algemene Zaken betreffen, bespreekt de commissie op de woensdag in de commissieweek. De vergadering begint om 19.30 uur.

U bent van harte welkom! U kunt de vergaderdata en de agenda vinden op deze website. Klik daarvoor in het linkermenu op Vergaderingen.

Leden