Commissie Ruimte

Commissie Ruimte

Logo van Commissie Ruimte

Contact informatie

E-mailadres:
griffie@beuningen.nl
Contact informatie:

griffie@beuningen.nl of telefoonnummer 14 024

De commissie Ruimte behandelt onderwerpen op het gebied van bouwen en wonen, ruimtelijke ordening, milieu, openbare werken, verkeer en vervoer, woonwagenzaken en zandwinning.
In de commissieweek vergadert de commissie Ruimte op de dinsdagavond.

U bent van harte welkom! U kunt de vergaderdata en de agenda vinden op deze website. Klik daarvoor in het linkermenu op Vergaderingen.

Leden