Commissie Samenleving

Commissie Samenleving

Logo van Commissie Samenleving

Contact informatie

E-mailadres:
griffie@beuningen.nl
Contact informatie:

griffie@beuningen.nl of telefoonnummer 14 024

De commissie Samenleving behandelt onderwerpen op het gebied van welzijn, onderwijs, sociale zaken, sport, Wet maatschappelijke ondersteuning, cultuur, integrale veiligheid, leefbaarheid en openbare orde, recreatie, externe betrekkingen, toerisme, kunst en economische zaken.
In de commissieweek vergadert de commissie Samenleving op de maandagavond.

U bent van harte welkom! U kunt de vergaderdata en de agenda vinden op deze website. Klik daarvoor in het linkermenu op Vergaderingen.

Leden