Daphne Bergman

Daphne Bergman

  • Algemeen bestuurslid Groene Metropoolregio
  • Algemeen bestuurslid Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
  • Algemeen bestuurslid Modulaire Gemeenschappelijke Regeling
  • Voorzitter bestuurlijke regiegroep ondermijning Gelderland-Zuid
  • Portefeuillehouder RIEC Gelderland Zuid
  • Bestuurlijke gids stuurgroep district Gelderland-Zuid
  • Voorzitter Raad van Toezicht jeugdtheaterhuis Zuid-Holland

 

Alle nevenfuncties zijn onbezoldigd.