Dave Groenen

Dave Groenen

Foto van Dave Groenen

Contact informatie

E-mailadres:
d.groenen@beuningen.nl
Logo van Gemeenteraad
Orgaan: Gemeenteraad Periode: van: 12 juli 2016 tot: Functie: raadslid
Logo van Commissie Ruimte
Commissie: Commissie Ruimte Periode: van: 22 april 2014 tot: Functie: raadslid
Logo van Beuningen Nu & Morgen
Fractie: Beuningen Nu & Morgen Periode: van: 12 juli 2016 tot: Website: www.beuningennuenmorgen.nl Functie: raadslid


Ik ben geboren in 1974 en opgegroeid in Ewijk en geruime tijd woonachtig in Beuningen.

Al geruime tijd ben ik werkzaam bij een Noord-Limburgse gemeente waar ik verantwoordelijk ben voor burgerparticipatie. In mijn werk vind ik het een mooie uitdaging om alle betrokkenen tijdens een project bij elkaar te krijgen met als eindresultaat tevreden inwoners en organisaties. Als fractie- en commissielid wil ik mij ook voor Beuningen hiervoor inzetten. Inwoners moeten meer inspraak te krijgen voor eigen initiatieven.
Tevens sta ik voor transparant beleid: het is belangrijk dat bij ontwikkelen van nieuw beleid belanghebbenden, zoveel mogelijk, tijdig betrokken worden. Op die manier ontstaat breed draagvlak binnen de Beuningse gemeenschap.