Jos Janssen

Jos Janssen

Foto van Jos Janssen
E-mailadres: j.janssen@beuningen.nl
Logo van Commissie Ruimte
Commissie: Commissie Ruimte Periode: van: 24 april 2018 tot: Functie: commissielid


Ik ben 60 jaar en geboren en getogen in Beuningen. Al 45 jaar werk bij Smit Transformatoren. In mijn vrije tijd ben ik zeer actief in de kleindierensport. Ook zit in diverse landelijke en provinciale besturen. Voor Beuningen vind ik het belangrijk dat er goede accommodaties (bv. een MFA op de Hutgraaf) komen, waarin zowel de jeugd als ouderen onderdak kunnen krijgen.