Piet de Klein

Piet de Klein

Verbonden aan ambt:


  • lid Algemeen bestuur Milieusamenwerking en Afvalverwerking regio Nijmegen (MARN)
  • Vertegenwoordiger gemeente Beuningen aandeelhoudersvergadering DAR
  • lid en voorzitter Opdrachtgeversplatform DAR
  • lid Portefeuillehouders Sub regionaal overleg Wonen 
  • lid en voorzitter van de Stuurgroep Samenwerking Waterketen en Ruimtelijke Adaptatie, Werkeenheid Regio Nijmegen
  • lid bestuurlijk overleg Sport en Bewegen Rijk van Nijmegen
  • lid Circulaire Raad Rijk van Nijmegen
  • lid Portefeuillehouders overleg Duurzaamheid Regio Arnhem Nijmegen (straks De Groene Metropoolregio)
  • lid  Portefeuillehouders overleg Wonen Regio Arnhem Nijmegen (straks De Groene Metropoolregio)
  • lid bestuurlijk overleg Waal Merwede

Alle nevenfuncties zijn onbezoldigd.