Piet de Klein

Piet de Klein

Foto van Piet de Klein

Contact informatie

E-mailadres:
p.d.klein@beuningen.nl

Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

De heer P.J.M. de Klein (BN&M)
Postkantoorstraat 34, 6551 BL Weurt

wethouder
1e locoburgemeester

Portefeuille
Ruimte, water en energie

  • Implementatie Omgevingswet
  • Ruimte
  • Vergunningverlening en toezicht Wabo+
  • Structuurvisie en stedelijke vernieuwing
  • Openbare ruimte
  • Energietransitie en klimaatadaptatie
  • Coördinatie regionale samenwerking