PvdA

PvdA

Logo van PvdA

Contact informatie

Aantal zetels:
1
Contact informatie:

Aafke Duerink-Dekker, Meerkoetlaan 87,
6641 ZB Beuningen, 06 48925661, 
louis.aafke@gmail.com

 

De Partij van de Arbeid in Beuningen maakt zich sterk voor het behoud van een Sociaal Beuningen. De voorstellen voor de uitvoering van de WMO (Sociaal Domein) bekijken wij kritisch in het belang van onze sociaal kwetsbare inwoners.Wij waken ervoor dat de voorzieningen voor sport en welzijn in alle kernen op peil blijven en wij pleiten voor herinvoering van subsidie voor schoolzwemmen.
Wij vinden het erg belangrijk dat er voldoende betaalbare en eigentijdse woningen worden gebouwd, in het bijzonder voor jongeren en ouderen in alle kernen.
Beuningen is een mooie groene gemeente. Dat moet zo blijven. Daarom moet er nog meer aandacht worden besteed aan de natuur en recreatie.

Pijlers

  • Behoud van goede voorzieningen voor sport en welzijn in alle dorpen
  • Betaalbare woningen bouwen voor starters en senioren
  • Het behouden van een sociaal Beuningen
  • Meer aandacht voor natuur en recreatie

Leden