PvdA

PvdA

Logo van PvdA
Website: www.beuningen.pvda.nl
Aantal zetels: nvt
E-mailadres:
Contact informatie:

Hans Crezee, Sprankel 12, 6641 RV Beuningen, 06 14 93 62 03, hans.crezee@gmail.com (secretariaat)


Beuningen heeft nog steeds een negatieve reserve. Om dit op te lossen wordt jaarlijks een flink bedrag opzij gezet, zodat wij uiterlijk in 2026 uit de schulden zijn. De PvdA Beuningen vindt wel dat er zorgvuldig moet worden gekeken of wij op deze (strenge) wijze door moeten gaan. We moeten ook het oog houden op onze sociaal kwetsbare inwoners. En we moeten er voor waken dat de voorzieningen op peil blijven. Desnoods moeten we er maar iets langer over doen om schuldenvrij te worden.

Pijlers
• Behoud van goede voorzieningen voor sport en welzijn in alle dorpen
• Betaalbare woningen bouwen voor starters en senioren
• Het behouden van een sociaal Beuningen
• Meer aandacht voor natuur en recreatie

Leden

Foto van Sijmen Versluijs Sijmen Versluijs (fractievoorzitter)