Sijmen Versluijs

Sijmen Versluijs

Foto van Sijmen Versluijs

Contact informatie

Logo van College van B en W
Orgaan: College van B en W Periode: van: 31 maart 2020 tot: Functie: wethouder


Ik woon ruim 40 jaar met heel veel plezier in Winssen, samen met mijn vrouw.
De gemeente vervult een belangrijke functie op het gebied van zorg en welzijn, en leefbaarheid, zoals de zorg voor goede sportvoorzieningen en het faciliteren van culturele voorzieningen. Gemeenten kunnen hun taak allen maar naar behoren blijven vervullen als ze intensief met elkaar samenwerken. Voor deze zaken wil ik mij vanuit de sociaal-democratische beginselen sterk maken.
Verder ben ik er een groot voorstander van dat burgers meedoen.