Sijmen Versluijs

Sijmen Versluijs

Foto van Sijmen Versluijs

Contact informatie

Logo van College van B en W
Orgaan: College van B en W Periode: van: 31 maart 2020 tot: Functie: wethouder

De heer S. Versluijs (PvdA)

wethouder

Portefeuille

Ruimtelijke ordening

  • Ontwikkeling omgeving en implementatie Omgevingswet •
  • ontwikkeling nieuwbouwlocaties
  •  Ontwikkelingen het Broek