Sijmen Versluijs

Sijmen Versluijs

Foto van Sijmen Versluijs
E-mailadres: S.Versluijs@beuningen.nl
Logo van PvdA
Fractie: PvdA Periode: van: tot: Website: www.beuningen.pvda.nl Functie: fractievoorzitter
Logo van Commissie Financiën en Algemene Zaken
Commissie: Commissie Financiën en Algemene Zaken Periode: van: tot: Functie: commissielid
Logo van Commissie Ruimte
Commissie: Commissie Ruimte Periode: van: tot: Functie: commissielid
Logo van Gemeenteraad
Orgaan: Gemeenteraad Periode: van: 9 juni 2015 tot: Functie: raadslid
Logo van Auditcommissie
Commissie: Auditcommissie Periode: van: 15 mei 2018 tot: Functie: commissielid


Ik woon ruim 40 jaar met heel veel plezier in Winssen, samen met mijn vrouw.
De gemeente vervult een belangrijke functie op het gebied van zorg en welzijn, en leefbaarheid, zoals de zorg voor goede sportvoorzieningen en het faciliteren van culturele voorzieningen. Gemeenten kunnen hun taak allen maar naar behoren blijven vervullen als ze intensief met elkaar samenwerken. Voor deze zaken wil ik mij vanuit de sociaal-democratische beginselen sterk maken.
Verder ben ik er een groot voorstander van dat burgers meedoen.