Sijmen Versluijs

Sijmen Versluijs

  •  Voorzitter RvC WoonGenoot (bezoldigd)
  • Eigenaar Adviesburo Sijmen Versluijs B.V.(onbezoldigd)

  • Lid van Euregioraad namens het college