Vergaderingen

Op deze pagina kunt u alle vergaderingen van de bestuursorganen van de gemeente Beuningen bekijken. In de navigatiebalk onderaan de pagina kunt u zowel de komende vergaderingen als de reeds gehouden vergaderingen per bestuursorgaan opzoeken.
Wilt u weten op welke dagen de gemeenteraad en de raadscommissies vergaderen? Raadpleeg het vergaderschema 2021  of raadpleeg het vergaderschema 2022.

Van de raads- en commissievergaderingen worden beeld- en geluidsopnamen gemaakt.

Vergaderingen bijwonen 
Het is mogelijk voor publiek om de vergaderingen bij te wonen. Graag ontvangt de griffie een aanmelding via de e-mail als u de vergadering wilt bijwonen op het Gemeentehuis (griffie@beuningen.nl). 

Wilt u liever vanuit huis de vergadering volgen? U kunt de vergadering live meekijken door de betreffende vergadering aan te klikken. Ook kunt u de vergadering terugkijken. 

Mocht u problemen ondervinden bij het bekijken van de vergadering? Raadpleeg dan de handleiding.

Bestuursorganen

Commissie Financiën en AZ

Samengestelde Commissie (GEANNULEERD)

Presentatie coalitieakkoord

Informatiebijeenkomst gebiedsontwikkeling Het Broek

Regionale bijeenkomst Kaderbrieven en raden

Hoorzitting commissie Ruimte

 
Gearchiveerde bestuursorganen