VergaderingVergadering van Commissie Algemene Zaken
Datum: 07-10-2020 19:30 uur


Raadzaal
0
0
1
4
0
0
1
0
0
0
3
2
1
1
0
4
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage