VergaderingVergadering van Commissie Algemene Zaken
Datum: 06-10-2021 19:30 uur


Raadzaal
0
0
1
2
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
2
0
5
0
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage