VergaderingVergadering van Commissie Algemene Zaken
Datum: 07-04-2021 19:30 uur


Raadzaal
0
0
1
0
0
3
9
0
0
0
0
0
0
1
0
2
2
1
0
8
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage