VergaderingVergadering van Commissie Financiën en AZ
Datum: 02-12-2020 19:30 uur


Raadzaal
0
0
1
0
3
23
8
4
0
1
1
0
0
0
3
1
0
2
0
1
0
4
3
2
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage