VergaderingVergadering van Commissie Samenleving
Datum: 09-09-2019 19:30 uur


Raadzaal
0
0
1
6
3
4
0
2
0
0
4
1
0
16
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage