VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 23-09-2014 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
4
2
3
4
1
8
3
9
5
2
2
3
4
15
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage