VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 03-03-2020 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
0
3
0
3
0
6
8
3
0
2
4
2
3
11
11
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage