VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 11-06-2020 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
4
0
0
3
7
10
3
0
6
8
9
4
6
3
7
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage