VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 15-12-2020 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
1
0
0
2
2
18
15
8
3
23
4
3
2
2
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage