VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 15-12-2020 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
10
8
0
3
5
20
24
3
0
15
8
4
4
3
2
1
1
5
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage