Gemeenteraad 17 november 2020 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • 1

  Opening

  geen documenten
  Opening
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 2

  Open podium

  geen documenten
  Open podium
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 3

  Vragenronde

  geen documenten
  Vragenronde
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Agenda 1e concept
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Besluitienlijst raadsvergadering 27 oktober 2020
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 6

  Bespreekdocumenten

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Raadsvoorstel Omgevingsprogramma Woningbouw

  Bespreekonderwerpen
  8 documenten
  Het college heeft zoekgebieden aangegeven waar gezocht wordt naar mogelijkheden voor de bouw van extra woningen, bovenop de organische groei. In het voorstel wordt ook de relatie gelegd met het traject van de Omgevingsvisie onder de nieuwe Omgevingswet.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De gemeenschappelijke regeling van de VRGZ is door de veranderende wet- en regelgeving, gemeentelijke veranderingen en interne organisatiewijzigingen, aan wijziging toe. Met deze wijzigingen is beoogd om een actuele gemeenschappelijke regeling te realiseren. Voor de wijziging is besluitvorming nodig van het college en een besluit van de gemeenteraad, dat zij geen bezwaar heeft tegen de voorgestelde wijziging.-beantwoording vragen over de wijziging van de gemeenschappelijke regeling VRGZ
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 7

  Hamerstukken

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De Financiele verordening gemeente Beuningen 2020 schrijft voor dat een keer per vijf jaar een actualisatie van het onderhoudsbeheersplan gebouwen aan u wordt aangeboden. Het onderhoudsbeheersplan dient vastgesteld te worden voorafgaand aan de programmabegroting. Door omstandigheden is het niet gelukt dit jaar een stragische nota 'Vastgoed' op te stellen. Deze nota staat nu gepland voor het 1e halfjaar 2021.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Ingekomen stukken en mededelingen
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 9

  Sluiting

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)