VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 26-01-2021 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
2
3
0
2
6
5
13
0
13
33
3
1
4
14
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage