VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 08-06-2021 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
1
0
0
3
16
12
10
11
5
9
5
5
8
8
4
14
2
0
0
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage