Documenten

In het menu aan de linkerzijde kunt u kiezen uit diverse documentsoorten. De documenten worden wekelijks gepubliceerd. Onder het tabblad 'Ingekomen stukken' vindt u post van inwoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen etc. aan de gemeenteraad.
Het tabblad 'Informatie uit het college' bevat informatie van het college voor de gemeenteraad, waarover de gemeenteraad geen besluit hoeft te nemen. Voorstellen waarover de gemeenteraad wel een besluit neemt, treft u aan in het menu 'Vergaderingen'.
Raadsleden hebben het recht om schriftelijk vragen te stellen over actuele onderwerpen. Deze onderwerpen staan onder het tabblad 'Schriftelijke vragen'. U vindt hier ook de schriftelijke antwoorden van het college op deze vragen.
In gemeenteraadsvergaderingen kunnen raadsleden besluiten wijzigen door een amendement of politieke uitspraken via een motie vastleggen. Onder de tabbladen 'Motie' en 'Amendement' treft u binnenkort de aangenomen moties en amendementen aan.documenten