Gemeentebestuur

Het bestuur van de gemeente Beuningen bestaat uit de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad bepaalt het beleid en controleert de uitvoering hiervan. Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur en zorgt ervoor dat het beleid, zoals vastgesteld door de gemeenteraad, goed uitgevoerd wordt.

raadbeuningen_6656_web_groot