College van B en W

Het college van B en W bestaat uit wnd. burgemeester Daphne Bergman en de wethouders Piet de KleinHans Driessen en Jan Kersten. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college maakt de voorstellen waar de raad een beslissing over moet nemen. Vervolgens moet het college ervoor zorgen dat de voorstellen die de raad heeft goedgekeurd, worden uitgevoerd.

• Burgemeester D. Bergman Taken >
• De heer P. de Klein (BN&M) Taken >
• De heer H. Driessen (D66) Taken >
• De heer J. Kersten (BN&M) Taken >

Wethouders
Een zittingsperiode van een wethouder duurt vier jaar. Het aantal wethouders is net als het aantal raadsleden afhankelijk van het aantal inwoners in de gemeente. Beuningen heeft meer dan 25.000 inwoners waardoor de gemeente drie wethouders in het college moet hebben.
Elk collegelid heeft een eigen portefeuille, met andere woorden een aantal taken waar hij of zij als eerste verantwoordelijk voor is. Maar het college neemt wel altijd gezamenlijk besluiten, een bestuurder beslist nooit alleen. We noemen dat collegiaal bestuur. Zo weten we dat alle meningen gehoord zijn voor een besluit is genomen. In de gemeente Beuningen zijn de taken als volgt verdeeld.

Gemeentesecretaris
Dyanne Kocken is gemeentesecretaris. Zij ondersteunt het college. Tijdens de collegevergadering mag zij de burgemeester en wethouders advies geven en meedenken over de voorstellen. Ook is zij als hoofd van alle ambtenaren een soort bedrijfsleider. Zij is verantwoordelijk voor het functioneren van de ambtenaren.

dyanne-kocken_20140414_0027_web

Coalitieakkoord en collegeprogramma
De afspraken die de politieke partijen hebben gemaakt die nu samenwerken in het college, zijn beschreven in het Coalitieakkoord 2014-2018 Met Elkaar.... In het Collegeprogramma 2014-2018.Samenwerken aan een samenleving die de toekomst aankan hebben de wethouders vastgelegd wat zij in de collegeperiode van vier jaar in de gemeenten willen doen.
Van 2010 tot 2014 werd Beuningen bestuurd door een coalitie van BN&M en VVD. De uitvoering van het collegeprogramma dat tot de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 van kracht was, is geëvalueerd aan de hand van het document Evaluatie Collegeprogramma 2010-2014.

Historie

Bekijk het overzicht van de samenstelling van het college van burgemeester en wethouders van 1980 tot nu.