Portefeuilleverdeling

Burgemeester Daphne Bergman:

 • Algemene en bestuurlijk zaken
 • Openbare orde en veiligheid, incl. integraal veiligheids- en handhavingsbeleid
 • Evenementen
 • Juridische zaken en rechtsbescherming
 • Externe betrekkingen
 • Representatie en promotie Beuningen
 • Communicatie
 • Dienstverlening en burgerzaken
 • Personeel en organisatie
 • Informatievoorziening en automatisering

Wethouder Piet de Klein (BN&M), 1e locoburgemeester

 • Wonen
 • Duurzaamheid (incl. energietransitie en klimaatadaptie)
 • Openbare ruimte, groen en water
 • Sport

Wethouder Frans Houben (GL), 2e locoburgemeester

 • Zorg, ondersteuning en welzijn (o.a. Jeugdwet en Wmo)
 • Werk en inkomen
 • Verkeer en vervoer / mobiliteit
 • Participatie

Wethouder Hans Driessen (D66), 3e locoburgemeester

 • Financiën (incl. inkoop- en aanbestedingsbeleid, grondzaken en subsidiebeleid)
 • Economie, incl. recreatie en toerisme en ondersteuning evenementen
 • Onderwijs, kunst en cultuur
 • Accommodatiebeleid en maatschappelijk vastgoed
 • Coördinatie regionale samenwerking
Wethouder Sijmen Versluijs (PvdA), 4e locoburgemeester

 • Ruimtelijke ordening
 • Ontwikkeling omgeving en implementatie Omgevinsgwet
 • Ontwikkeling nieuwbouwlocaties
 • Ontwikkelingen het Broek