De raad

Eens in de vier jaar kiezen de inwoners van de gemeente Beuningen 21 gemeenteraadsleden. Deze raadsleden staan samen aan het hoofd van de gemeente. Ze vormen het algemeen bestuur en stellen het beleid in grote lijnen vast. Het college van burgemeester en wethouders voert het beleid uit en komt met voorstellen. De gemeenteraad neemt de beslissingen en controleert of het college zijn taak als dagelijks bestuur van de gemeente goed uitvoert.

Hoe werkt de raad?
De raad komt eens in de vijf weken bij elkaar om besluiten te nemen. Deze raadsvergaderingen zijn openbaar. Onder Vergaderingen kunt u alle agenda´s en stukken vinden.
Tijdens de raadsvergadering doet het college van B en W voorstellen. Ook kunnen er voorstellen uit de raad zelf komen. De gemeenteraad kan een voorstel goedkeuren of verwerpen. De gemeenteraad kan ook zeggen dat bepaalde onderdelen van een voorstel nog niet goed zijn en het college het werk moet overdoen.
De voorstellen kunnen over van alles gaan: bestemmingsplannen, openbaar vervoer of onderwijs. Omdat het onderwerpen zijn die u als inwoner direct kunnen aangaan, is het belangrijk dat u goed wordt vertegenwoordigd. Door te gaan stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen heeft u hier invloed op. Om de vier jaar zijn er verkiezingen.

Raadsfracties
Meer informatie over de verschillende raadsfracties vindt u in het menu onder Gemeenteraad.

raadzaal_20130122_0132_1_web

Griffie

De griffie werkt achter de schermen en is het advies- en organisatiebureau van de gemeenteraad en de raadscommissies. Zo is de griffie ook het ‘loket’ van de gemeenteraad. Heeft u informatie nodig, wilt u gebruik maken van uw spreekrecht tijdens de raadsvergadering, wilt u de raad uitnodigen voor een werkbezoek of wilt u zich presenteren tijdens een commissievergadering? Meld u dan bij de griffie. Dat kan via telefoonnummer 14 024 of e-mail: griffie@beuningen.nl.
De griffie bestaat uit een griffier, raadsadviseur en griffiemedewerker.