Inspreken

Als inwoner van de gemeente Beuningen heeft u de mogelijkheid in te spreken bij raads- en commissievergaderingen. Het kan gaan over een voorstel dat die avond wordt besproken in de vergadering, maar ook over niet geagendeerde zaken. Door in te spreken kunt u aandacht vragen voor uw standpunt als bewoner.

raadzaal_20130122_0167_web

Inspreken tijdens een raadsvergadering
Tijdens de raadsvergadering heeft u de mogelijkheid aan het begin van de vergadering in te spreken over geagendeerde en niet geagendeerde onderwerpen. Nadat de voorzitter de vergadering heeft geopend, komen de insprekers aan het woord. U kunt dan kort en op hoofdlijnen uw standpunt weergeven. Vervolgens kunnen de raadsleden u een aantal vragen stellen. U mag daarop antwoord geven, maar er is geen ruimte voor discussie.
Het onderwerp waarover u hebt ingesproken, kan later in de vergadering aan de orde komen. Aan het eind van de vergadering kunt u daarom nogmaals inspreken om zo uw reactie te geven op de behandeling van het voorstel.

Wij raden u overigens aan in te spreken bij de commissievergadering. De commissieleden hebben dan de mogelijkheid u vragen te stellen over het betreffende onderwerp en kunnen tevens deze informatie meenemen naar het fractieoverleg voorafgaand aan de raadsvergadering om een standpunt te bepalen.

Er is een aantal onderwerpen waarover u niet kunt inspreken:
• een besluit van het bestuur waartegen bezwaar of beroep bij de rechter is gemaakt;
• benoemingen, keuzes, voordrachten of aanbevelingen van personen;
• als een klacht bij de ombudsman kan worden ingediend.

Wat moet u doen als u wilt inspreken?
De agenda´s van de commissievergaderingen en de raadsvergaderingen vindt u in het menu onder Vergaderingen. Als u weet bij welke vergadering u wilt inspreken, neemt u dan contact op met de griffie  van de gemeente Beuningen, griffie@beuningen.nl of telefoon 14 024.

Vergeet dan niet de volgende zaken te vermelden:
• het onderwerp waarover u wilt inspreken.
• de vergadering waarbij u wilt inspreken.
• uw naam en adres zodat wij u na afloop een verslag kunnen toesturen.
• uw telefoonnummer zodat de griffier contact met u kan opnemen bij onduidelijkheden.

Het liefst vernemen wij uw verzoek tot inspreken twee dagen voor de betreffende vergadering.