Te gast bij de raad

De raad wil graag veel contact hebben met de inwoners. Daarnaast vindt de raad het leuk om u als inwoner van de gemeente Beuningen een kijkje te laten nemen in de keuken van de raad en het raadswerk. Daarom nodigt de raad elke maand een aantal inwoners uit om bij de raad te gast te zijn.

Programma
Een uur voor de raadsvergadering begint, worden de genodigden ontvangen in het gemeentehuis door twee raadsleden. Zij vertellen over het werk van de gemeenteraad en over de komende vergadering. U kunt vragen stellen en ook aangeven wat u van de gemeenteraad verwacht. Voordat de vergadering begint wordt u, als u dat wilt, voorgesteld aan de burgemeester, de andere raadsleden, de wethouders en de raadsgriffier. Na afloop is er tijd om nog na te praten.

Ook te gast zijn?
Het doel van 'te gast bij de raad' is het verkleinen van de afstand tussen burgers en de lokale politiek. De uitgenodigde inwoners zijn willekeurig gekozen. Heeft u geen uitnodiging ontvangen maar wilt u wel graag te gast bij de raad zijn? Neemt u dan contact op met de griffie, tel. 14 024 of via e-mail naar griffie@beuningen.nl.
Vanzelfsprekend bent u ook altijd welkom om op de publieke tribune plaats te nemen. Hiervoor heeft u geen uitnodiging nodig.

Bent u te gast geweest bij de raad? Dan horen wij graag wat u er van vond. U kunt hiervoor het evaluatieformulier invullen en digitaal aan ons toesturen. Alvast bedankt voor uw reactie!

raad_20140923_0017w