Raadscommissies

De gemeenteraad heeft drie raadscommissies ingesteld:
commissie Samenleving
commissie Ruimte
commissie Financiën en Algemene Zaken

Deze commissies vergaderen over voorstellen die het college aan de raad doet. Verder kunnen commissieleden vragen stellen aan het college over actuele zaken op het beleidsterrein van een commissie.
In de commissies zitten raadsleden en niet-raadsleden. De agenda’s van deze vergaderingen vindt u onder Vergaderingen.

In de commissies Samenleving en de commissie Ruimte wordt de raadsvergadering inhoudelijk voorbereid. In de commissievergaderingen winnen de commissieleden informatie in over een raadsvoorstel en is er ruimte voor gedachtewisseling en discussie om zo de mening van de verschillende politieke partijen te peilen. Daarna bepalen de commissieleden hun standpunt. In de raadsvergadering wordt uiteindelijk het besluit genomen.
Als inwoner bent u van harte welkom om tijdens de commissievergadering úw standpunt toe te lichten over een bepaald onderwerp.

De commissie Financiën/Algemene Zaken is een adviescommissie. Zij adviseert over raadsvoorstellen van het college voordat ze in de raad worden besproken. Het voordeel hiervan is dat tijdens de raadsvergaderingen niet meer alle details besproken hoeven te worden. Ook deze commissievergadering is openbaar.

U bent van harte welkom bij de commissievergaderingen!


logo-zwijgen-spreken-rgb-website