Inspreken

Als inwoner van de gemeente Beuningen heeft u de mogelijkheid in te spreken in de commissievergaderingen van Samenleving, Ruimte en Financiën en Algemene Zaken. Het kan gaan over een voorstel dat die avond wordt besproken in de vergadering, maar ook over niet geagendeerde zaken. Door in te spreken kunt u aandacht vragen voor uw standpunt als bewoner.

logo-zwijgen-spreken-rgb-website_klein

Inspreken over geagendeerde onderwerpen
In de commissievergaderingen hebben insprekers een informerende rol. Commissieleden verzamelen informatie over de onderwerpen die op de agenda staan. Beide commissie nodigen deskundigen en betrokkenen bij een onderwerp uit om mee te praten.
U kunt zich ook zelf melden als inspreker als u graag wilt meepraten over een onderwerp.

Inspreken over onderwerpen die niet op de agenda staan
Aan het begin van de commissievergaderingen kunt u inspreken over onderwerpen die later op de avond niet inhoudelijk worden behandeld.

Er is een aantal onderwerpen waar u niet over kunt inspreken:
• een besluit van het bestuur waartegen bezwaar of beroep bij de rechter is gemaakt;
• benoemingen, keuzes, voordrachten of aanbevelingen van personen;
• als een klacht via de ombudsman kon worden ingediend.

Wat moet u doen als u wilt inspreken?
In de week voorafgaand aan de commissievergaderingen wordt in de Koerier en op deze website een openbare uitnodiging geplaatst waarin u wordt uitgenodigd u aan te melden als inspreker.
De agenda´s van de commissievergaderingen en de raadsvergaderingen staan op deze website in het menu onder Vergaderingen. Als u weet bij welke vergadering u wilt inspreken, neemt u dan contact op met de griffie, griffie@beuningen.nl of telefoonnummer 14 024.

Vergeet dan niet de volgende zaken te vermelden:
• het onderwerp waarover u wilt inspreken;
• de vergadering waarbij u wilt inspreken;
• uw naam en adres zodat wij u na afloop een verslag kunnen toesturen;
• uw telefoonnummer zodat de griffier contact met u kan opnemen bij onduidelijkheden.

Het liefst vernemen wij uw verzoek tot inspreken twee dagen voor de betreffende vergadering.